کلید تاچ با LCD رنگی سری لونا سفید

کلید تاچ با LCD رنگی سری لونا سفید

کلید تاچ با LCD رنگی سری لونا سفید

فقط برای نمایندگیها


مشخصات کلی


مشخصات فنی

صفحه نمایش 3/4
قابلیت و تعداد کنترل سیستم سرمایش گرمایش 2
فابلیت کنترل سیستم اندازه گیری انرژی
تنوع رنگ
امکان فارسی سازی
قابلیت پخش رادیو
قابلیت و تعداد کترل سیتم گرمایش از کف 1
امکان ایجاد رمز وردی برای کنترل

مشخصات عملکری

تعداد کنترل خط های روشنایی 18
ترموستات
قابلیت کنترل موسقی
قابلیت کنترل سیستم امنیتی
امکان نمایش پیام هشدار
قابلیت کنترل و تغیر رنگ لامپ های RGB
قابلیت کنترل با ریموت
نوع کلید لمسی
قابلت و تعداد صفحات ایجاد سناریو 2صفحه ای 12 تایی
امکان برنامه ریزی دستی (DIY)

ویژگی ها


کلید تاچ با LCD رنگی سری لونا سفید
هوشمند اکسیس   tis  خانه هوشمند smsrt home


دیدگاه های کاربران