مبدل دما 4 کانال (4T) (تبدیل دما به شبکه BUS)

مبدل دما 4 کانال (4T) (تبدیل دما به شبکه BUS)

مبدل دما 4 کانال (4T) (تبدیل دما به شبکه BUS)

فقط برای نمایندگیها


مشخصات کلی


مشخصات فنی

قابلیت ارسال کد IR
قابلیت دریافت کد IR
قابلیت استفاده به صورت رله (3R)
قابلیت استفاده به صورت تبدیل سنتی به هوشند (Z)
امکان ایجاد ولتاژ 12 ولت برای تغذیه

مشخصات عملکردی

مقدار ولتاژ ورودی null
امکان نصب کلید های هوشمند TIS بر روی ماژول
امکان نصب شدن به شبکهTIS-BUS بدون واسطه

ویژگی ها


مبدل دما 4 کانال (4T)     (تبدیل دما به شبکه BUS)


دیدگاه های کاربران